česky | english

Ing. Hartman

Překlady a tlumočení

Simultánní tlumočení

Známé také jako kabinové tlumočení. Při simultánním tlumočení hovoří tlumočník téměř souběžně s řečníkem jen s minimálním zpoždění. Tento mimořádně náročný typ tlumočení je obvykle prováděn ve dvojici a vyžaduje odpovídající technické zajištění - tlumočnickou kabinu nebo tzv. šeptákovou sadu. Tento typ tlumočení je využíván především při konferencích a jednáních na vyšší úrovni, kdy by přerušování projevu nebylo žádoucí.


Konsekutivní tlumočení

Při konsekutivním tlumočení tlumočí tlumočník jednotlivé úseky řeči řečníka. Ten je tedy nucen dělat pravidelné pauzy. Tento způsob tlumočení je vhodný především pro obchodní jednání, prohlídky provozů, workshopy a jen kratší přednášky apod. Tento způsob je často využíván při důležitých obchodních jednáních i v případě, že zúčastnění sami anglicky hovoří, avšak upřednostňují absolutní přesnost překladu a možnost získat "reakční dobu", která jim umožní přesnější formulaci zásadních obchodních rozhodnutí.


Překlady

Mým názorem je, že kvalitní překlad není jen strojovou změnou jazyka textu. Jedná se o mnohem hlubší proces, který vyžaduje provádění rešerší, ověřování vhodnosti konkrétních termínů pro dané odvětví a volbu správného stylu, který odpovídá typu překládaného dokumentu. Zejména v oblasti odborných technický textů za mnou mnoho zákazníků přichází se špatnou zkušeností s překlady zhotovenými jinými překladateli bez řádného porozumění tématu, které se tak pro techniky často stávají pouze zdrojem pobavení, nikoliv však hodnotných informací, které se jejich autor snažil prostřednictvím dokumentu sdělit. V případě, že takto nekvalifikovaně jsou přeloženy např. pracovní postupy a návody k obsluze mohou následné škody významně převýšit cenu kvalitního překladu. Pro zvýšení kvality a zajištění konzistentnosti mých překladů využívám při práci moderní CAT (Computer Aided Translation) nástroje. Nejedná se o žádné automatické překladače, které jsou v poslední době tak rozšířené, ale o nástroje pro zajištění použití stále stejných termínů pro klíčové výrazy a slovní spojení, pro tvorbu databáze textů od konkrétního zákazníka a eliminaci chyb vzniklých vynecháním částí textu apod.

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › tlumočník, tlumočení, překlady, praha

© BrusTech 2016